Mecanicien

Divisie:  Yarns
Locatie: 

Comines, BE

Datum:  18 nov. 2023

Een nieuwe uitdaging?

Word onze nieuwe mekanieker voor algemeen onderhoud

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden en kerntaken:

Je controleert de systemen, onderhoudt ze en repareert ze zo nodig snel om de productie zo snel mogelijk weer op te starten.
Je belangrijkste taak is het voorkomen van storingen en productiestops door preventieve interventies.
U werkt mee aan de verbetering van het productieapparaat, de installaties en de infrastructuur door oplossingen te ontwerpen en voor te stellen om de activiteiten te optimaliseren.
 

Vaardigheden en bekwaamheden:

U werkt in alle veiligheid, respecteert de geldende procedures en let op de veiligheid van uw collega's.
U bent reactief, georganiseerd en flexibel in de organisatie van uw werk.
Je weet hoe je in een team moet werken en samenwerken met andere leden van de onderhouds- en productieteams.
U volgt de u opgedragen werkinstructies, hetzij routinematig, hetzij stipt, met inachtneming van de regels en procedures
U bent efficiënt en productief en tegelijkertijd trots op de kwaliteit van uw werk.
Netheid en properheid zitten in je DNA.
U toont initiatief bij het oplossen van problemen en bent een bron van suggesties voor verbetering.
 
Je bent vertrouwd met mechanica, pneumatiek, hydrauliek en airconditioning, ... pompen, ventilatoren, ketels, ...
Je weet hoe je een plan moet lezen.
Je hebt basiskennis van elektriciteit (gevorderde kennis is een pluspunt) en beheerst lastechnieken en -vaardigheden
U bent zeer geïnteresseerd in technologie en de evolutie ervan
 

Talen

U spreekt Frans of hebt een zeer goede kennis van het Frans.
Engels en Nederlands of andere talen zijn een pluspunt
 

Ons aanbod

Belangrijkste activiteiten
Het werkterrein is voornamelijk gericht op installaties voor

 • productie van stoom en warm water
 • persluchtproductie
 • koeling
 • ventilatie
 • hulpapparatuur voor de textuurproductiehal
 • infrastructuur

Herstelwerkzaamheden uitvoeren na storingen (stilstand, bedrijfs-/kwaliteitsproblemen, enz.) van de installaties op het terrein.

 • Hij zorgt ervoor dat de machines zo snel mogelijk opnieuw worden opgestart.
 • het analyseert de oorzaken van storingen
 • Hij stelt oplossingen voor of neemt deel aan de ontwikkeling ervan

 

Als onderdeel van het preventieve onderhoudsplan voor de installaties

 • voert onderhoudswerkzaamheden uit volgens het opgestelde plan
 • deel te nemen aan de verbetering van dit plan voor preventief onderhoud
 • Verzekert en controleert de operationele status en voert de brandbeveiligingsinfrastructuur uit volgens het vastgestelde plan

Hij/zij zorgt voor de rapportage van onderhoudsactiviteiten in het CMMS-systeem (Rimses,...)

 • beheert werkorders
 • werkorders aanmaken, openen, bijwerken, sluiten
 • beheer van de uren
 • toewijzing van gebruikte reserveonderdelen
 • rapportage over de tijdens de interventie ondernomen acties
 • hij/zij zorgt voor een follow-up van de uitgevoerde acties ten aanzien van zijn/haar collega's en hiërarchie
 • bijwerken van technische documenten voor machines (plannen, lijst van reserveonderdelen, gebruiksaanwijzingen, enz.)

Secundaire activiteiten

 • Hij voert reparaties, verbeteringen, onderhoud, enz. uit aan de overige op het terrein geïnstalleerde apparatuur.
 • Hij/zij ontvangt/begeleidt de externe bedrijven die voor werkzaamheden op het terrein zijn aangewezen
 • Deelnemen aan de opleiding (technisch, 1e niveau operationele onderhoudsprocedures) van productieleden.
 • Neemt deel aan diverse programma's voor voortdurende verbetering, 5S, veiligheidsacties, enz.

Afhankelijk van zijn/haar vaardigheden en technische kennis kan hij/zij gevraagd worden andere taken uit te voeren

 

OVER BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP

Als internationaal familiebedrijf ontwikkelen en co-creëren we – op een vernieuwende, ondernemende en duurzame manier – vloer- en materiaaloplossingen om de woon- en werkkwaliteit van elke generatie te verbeteren.

B.I.G. heeft zijn hoofdzetel in België, stelt wereldwijd meer dan 4.900 mensen tewerk in 19 landen in Eurazië, Amerika en Oceanië, en bedient klanten in 150 landen. In 2022 boekte B.I.G. een omzet van € 2,4 miljard. Bij B.I.G. werken we doelgericht aan een duurzame toekomst. De combinatie van onze ondernemingszin en ambitie zorgt ervoor dat wij blijven groeien, samen met onze medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de samenleving om ons heen.

.